Preguntas frecuentes

Quines característiques ha de tenir el local?

Ha de tenir una sola planta, sense desnivells, i ha de ser diàfan. Ha de tenir un mínim de 250 metres quadrats, per poder destinar-ne 200 com a mínim a la venda.L’evacuació ha de ser a través de façana i, si no és possible, a través de xemeneies. No cal que el local tingui aparcament.

Quins serveis informàtics ofereix GM Food Iberica?

Cedim tots els equips informàtics en dipòsit. Existeixen dues quotes de manteniment amb serveis diferents, Avançada i Prèmium.

¿Cuáles son las necesidades y el coste del personal?Quines són les necessitats i el cost del personal?

El personal ha d’anar uniformat i els dos primers jocs d’uniformes seran proporcionats gratuïtament per nosaltres.

Quines són les formes de pagament i com es treballa amb els proveïdors?

Els proveïdors directes es refacturen cada 21 dies. Es paga al comptat, a 10 i a 30 dies.El franquiciat està obligat a comprar un 95 % dels productes a Grup Miquel i es realitza un mínim de dues comandes setmanals.

¿Qué servicios de marketing ofrece GM Food Iberica? Quins serveis de màrqueting ofereix GM Food Iberica?

Aportem una dinàmica promocional anual amb calendari de fullets i suport a la botiga. Els primers 500 fullets són gratuïts i es reparteixen dues vegades al mes.No hi ha cap quota de servei per temes de màrqueting.

Quin tipus d’assessorament comercial realitza GM Food Iberica?

El nostre assessor comercial farà visites periòdiques a la botiga per ajudar i comprovar que tot funcioni correctament. Cada assessor s’ocupa de 14 establiments.En els dies previs a l’obertura, un equip d’obertura i formadors es desplaçaran al local durant el temps que sigui necessari.A més, el franquiciat disposarà d’un telèfon en què es respondrà a totes les seves preguntes de manera ràpida.

On és més convenient que estigui situat el local?

No cal que sigui en un carrer principal. El local es pot trobar en un segon o tercer carrer de barri sempre que disposi d'activitat comercial.

En quin tipus de localitats es pot establir una franquícia?

En poblacions amb un mínim de 800 habitatges i més de 2.000 habitants, però s’estudiaran altres ubicacions.

Quines obres s’han de fer i com se’n poden calcular els costs?

La inversió mitjana d’aquest tipus de franquícies és de 200.000 €, i mai superior a 300.000 €, dividits en un 29 % per al cost de l'obra civil, un 24 % en equipament i un 47 % en installacions.

Qui pot fer les obres?

L'elecció de proveïdors és lliure, tot i que disposem de proveïdors i també oferim el servei "clau al pany" perquè no t'hagis de preocupar de res.

Quina és la formació necessària del personal i com es realitza?

La formació és duta a terme en el mateix establiment per part de professionals, durant el temps que sigui necessari. Ens fem càrrec del cost de la formació.

Quins serveis ofereix GM Food Iberica?

Aportem el pla de viabilitat, un estudi de mercat, la major part de la decoració de l’establiment i el rètol de senyalització exterior.